Mindfulness og børneyoga i daginstitutioner og skoler

Jeg hedder Pernille og jeg har arbejdet som pædagog med børn i mange år. Mit fokus i mit pædagogiske arbejde med børn har altid været, at skabe grobund for fordybelse, nærvær og ro. Jeg har i flere år undervist både daginstitutionsbørn, skolebørn og voksne. I 2015 har jeg lavet et forskningsprojekt for Egedal kommune, hvor jeg underviste og undersøgte virkningen af yoga og mindfulness i daginstitutionen. Derudover har jeg taget en 2 årige yoga uddannelse – samt en pædagogiske mindfulness uddannelse og har en pædagogisk diplom i kost og sundhed. Jeg brænder for at få nærvær og fordybelse ind børns hverdag!!

Børneyoga og mindfulness i børnehaven og skolen

At dyrke børneyoga og mindfulness, styrker evnen til at være den man er, med fuld opmærksomhed. Kroppen bliver ens bedste ven og barnet begynder derfor at lytte og mærke efter hvad det har brug for. Så hvis vi skal forebygge den stresstendens, som viser sig i vores samfund i dag – så skal vi så´ spiren i barndommen!!

Jeg tilbyder børneyoga og mindfulness i daginstitutionen og skolen, i både kortere eller længere forløb. Jeg er meget optaget af hvordan man kan få skabt, et bevidst nærvær i allerede eksisterende rammer. Jeg tilbyder input til hvordan man kan få skabt stillestunder i hverdagen, input til jeres daglige rytme. Det kan være forløb med mindre grupper af børn, som kommer igennem et koncentreret forløb med børneyoga og mindfulness. I disse forløb vil der være fokus på øjeblikke af stilhed, åndedrættet, sanse stimuli, bevægelse, lyd, visualisering, yoga og afspænding mm.

Ved undervisning på skoler kan det være som valgfag eller som længere forløb i klassen. Undervisningen kan fx være en del af idrætsundervisningen eller kan kombineres med den øvrige undervisning. Det er fx meget oplagt at anvende børneyoga og mindfulness i undervisningen i indskolingen. Når vi er fysiske, rytmiske og bevæger os, understøtter vi den sproglige rytme. Ved at bruge kroppen og sanserne skærper vi børnenes sansemotoriske opmærksomhed og det er gavnligt i forhold til at styrke børns sprogforståelse. Børneyoga og mindfulness rummer alle de elementer, som giver en god sanseintegration, styrker indlæringen, de sociale kompetencer og evnen til nærvær og fordybelse. Jeg tilbyder børneyoga og mindfulness i børnehøjde.

Derudover tilbyder jeg oplæg eller forløb til personalet. Her kan personalet blandt andet blive introduceret til børneyoga og mindfulness i pædagogisk praksis.

Der er undersøgelser der viser at børn der laver børneyoga og mindfulness lærer bedre. Og i en travl og stressende hverdag, kan børn for eksempel bruge åndedrætsteknikker til, at samle opmærksomheden og bevare roen i situationer med uro. Derved forbedres indlæringsmuligheder og børnene bedre til, at mærke deres følelser, og de bliver mere opmærksom på, hvordan de kan indgå i et godt samspil med andre. Derfor kan yoga og mindfulness også være mobningsforebyggende.
Børneyoga og mindfulness giver børnene konkrete redskaber til at finde ro og fokus i en hektisk hverdag. Børneyoga har især en meget specifik tilgang til kroppen og sindet, der udvikler hele barnet. Desuden styrkes sproget, de kognitive evner, sociale kompetencer, og personligt værd gennem yoga og mindfulness.

Hvis i er blevet nysgerrige på, hvad børneyoga og mindfulness kan gøre for jer og jeres børn, Så kontakt Pernille Ingemann Hunt på mail: Pernille@yoga-nord.dk, ring på mobil nr. 51 90 10 97 eller tjek hjemmesiden: www.yoga-nord.dk.

Skal børn i institutioner og skoler overhovedet lave børneyoga og mindfulness?

Børn i dag har travlt. De får utrolig mange input og stimuleres konstant. Børneyoga og mindfulness kan være det, som muliggør de dybe øjeblikke af rent nærvær, fokus og stilhed. Stilhed er nødvendigt for, at kunne lytte til sig selv og andre.

Børneyoga og mindfulness giver en sund og naturlig udvikling af hele barnet, og befordrer stilhed på en måde børn forstår. Mindfulness og yoga i pædagogisk praksis, kan understøtte udviklingen af sproget hos barnet, de kognitive evner, sociale kompetencer og refleksion. Når vi via yogaen arbejder med kropsbevidsthed og mærker hvad stillingerne gør, bliver børnene bedre til at mærke sig selv. Når man kan mærke sig selv er det nemmere at finde ro, styrke sit selvværd og mod. En god kropsbevidsthed danner grundlag for et godt socialt samspil livet igennem, og giver barnet selvværd og mod på at tage del i samspillet med andre børn og voksne. Og der er noget der tyder på at kropsbevidsthed, bevidst nærvær og fordybelse ikke er noget børn lærer i dag. Og hvis vi ser på den stress, der er i vores samfund, så er det jo interessant om det kunne være undgået, hvis man tidlig i livet havde lært, at lytte til sin krop og dens signaler.

Yoga giver fokus og er afstressende

Netop indadvendt fokus er det, der særligt kendetegner yoga frem for anden fysisk aktivitet. Yoga er en gammel sundhedsform og disciplin, der stammer fra Indien og er ca. 5000 år gammel.Styrken ved yoga er i høj grad, at man træner selve koncentrationsevnen. Man lærer at fokusere, og det har en klar virkning på blandt andet arbejdshukommelsen og man ikke uden videre lader sig forstyrre. Derudover handler yoga om at udføre bevægelser med høj kvalitet mere end at udføre dem hurtigt. Børneyoga er sjovt, udfordrende og helt i børnehøjde. Yogalege og sekvenser træner balance, styrke, smidighed og koordination. Yoga giver kropsbevidsthed og kontrol – bedre end nogen anden bevægelsesform. Kropsbevidsthed giver tryghed i kroppen og tro på sig selv. I børneyoga leger vi, finder på yogahistorier, trækker vejret og stimulerer sanserne. Vi laver yoga sammen, i grupper og i par-øvelser. Der kan være åndedrætsøvelser, koncentrationsøvelser og små afspændingshistorier som tilpasses alderstrin. Igennem yogaøvelserne styrkes børns udvikling, indlæring og kropsbevidsthed.

Mindfulness træning

Mindfulness er træning i nærvær og et redskab til at understøtte et lærings – og udviklingsmiljø, hvor børnene får tid til fordybelse. Oversat til dansk er mindfulness, bevidst nærvær, at være opmærksom på nuet, som det er lige nu. Mindfulness er en ældgammel buddhistisk meditations-teknik, som styrker evnen til at være tilstede i nuet, blive opmærksom på sig selv og sine følelser. Mindfulness styrker evnen til at være i stilhed og være med det som er.

Undersøgelser viser, at selv få minutters daglig træning i mindfulness kan på kort tid skabe større psykisk velvære og balance. I Mindfulness er der fokus på krop, hjerte, åndedræt, kreativitet og bevidsthed. Undervisningen byder på fantasirejser, afslapningsteknikker, meditations- og åndedrætsøvelser – alt sammen i en atmosfære af leg og med respekt for det enkelte barn. I mindfulness undervisning for børnene, vil der være øvelser og leg med sanserne, der både skærper nærvær og opmærksomhed. Der vil være par-øvelser, massage, sansestimuli, lytte til lyde, visualisering og guidet afspænding. I mindfulness bruges håndgribelige redskaber, der giver børnene ro, fokus og tro på sig selv.

At dyrke børneyoga og mindfulness, styrker evnen til at være den man er, med fuld opmærksomhed. Kroppen bliver ens bedst ven og barnet begynder derfor at lytte og mærke efter hvad det har brug for. Så hvis vi skal forbygge den stress tendens, som viser sig i vores samfund i dag – så skal vi så´ spiren i barndommen!!

Netop mindfulness og børneyoga kan give børn et pusterum i denne komplekse verden. Ved at praktisere mindfulness og yoga kan børn få tid til sig selv. En pause, hvor de kan genoplade deres batterier og finde ro. Træning i mindfulness og yoga lærer børnene, at vende opmærksomheden indad, og hermed bliver deres evne for koncentration og fokus skærpet.

Børneyoga og mindfulness i pædagogisk praksis

Mange børn lever et hektisk liv. De har mange skift og er udsat for megen ydre stimuli. Der stilles store krav til det enkelte barn. Uroen og de mange relationer i løbet af en dag kan fjerne fokus fra evnen til nærvær. Derudover er der noget som tyder på, at daginstitutionen i dag og den kulturelle kontekst, der bliver skabt for børnene her, ikke fremme evnen til nærvær, ro og tid til fordybelse. Desuden er der kravet fra dagtilbudsloven om, at daginstitutionerne skal fremme børns trivsel, sociale kompetencer, samt udvikling og læring. I alt for mange daginstitutioner i dag, kan det være svært for barnet, at finde et sted at være alene eller lege i mindre grupper i fred og ro, derved bliver nærvær og fordybelse ikke muligt. Der er flere undersøgelse som viser at nå der undervises i bevidst nærvær, ro og kropsbevidsthed, så medvirker det til, at børn lærer at rumme sig selv og fællesskabet i institutionen bedre. Endvidere er mindfulness og yoga med til at udvikle børns emotionelle og sociale færdigheder og således styrke relationerne mellem børnene og dermed forebygge konflikter og mobning og kan på langsigt være stressforebyggende! Derfor ser jeg det som en nødvendighed at arbejde med børns velvære deres evne til, at fordybe sig og være tilstede i nuet. Alt dette som modvægt til børns stressede liv og til, at understøtte de krav der stilles til daginstitutionen. Mindfulness og børneyoga kan være det redskab som understøtter et lærings- og udviklingsmiljø, hvor børnene får tid til fordybelse, større koncentrationsevne og derved fremme indlæring!

Jeg har i 2015 lavet et forskningsprojekt for Egedal kommune omkring børneyoga og mindfulness. Tilbagemeldingerne fra daginstitutionerne og egne erfaringer er at det virker!! Når vi stopper op et øjeblik og giver børnene mulighed for ro og fordybelse, så kommer nærværet. Personalet fik i Egedal kommune fokus på bevidst nærvær og det resulteret i bedre trivsel, udvikling af de sociale kompetencer og indlæring hos børnene. Derfor ved jeg at børneyoga og mindfulness gør en forskel!!

Mange venlige hilsner fra
Pernille Ingemann Hunt